KOMPLETNA ADMINISTARCIJA

Pogrebno preduzeće HAD international pribavlja kompletnu dokumentaciju iz opštine, bolnice, ambasade.
Pored toga pripremamo i kompletnu dokumentaciju neophodnu za refundaciju troškova ukoliko je preminula osoba penzioner i odmah umanjujemo iznos koji priznaje PIO fond na osnovu penzionog čeka.
Kada je to potrebno u ime porodice predajemo i zahtev za prenos porodične penzije na bračnog druga ili decu.
Za supruge vojnih osiguranika predajemo zahtev za pomoć u visini od 2 penzije preminule osobe.
Sve usluge vršimo u najkraćem mogućem roku i uz poštovanje običaja i želja porodice.
Ugovaranje vojnih počasti ukoliko je preminula osoba vojno lice.
Ugovaranje pogrebnog orkestra.

pogrebne usluge prikupljanja dokumentacije za sahranu ili kremaciju