ORGANIZACIJA KREMACIJE

Pogrebno preduzeće „HAD“ Vam stoji na raspolaganju ukoliko ste se odlučili za ovakav vid sahranjivanja pokojnika. 

U Vašim najtežim trenucima stojimo Vam na raspolaganju 00-24h svakog dana.

Proces kremacije počinje podnošenjem zahteva za kremaciju.

Osobe koje mogu podneti zahtev su:

  • Bračni drug preminule osobe 
  • Rodbina po krvi u prvoj liniji
  • Rodbina u pobočnoj liniji srodstva, ali najdalje do četvrtog stepena srodstva ili njihovi bračni drugovi

Zahtev je neophodno podneti u pisanoj formi, uz njega se prilaže i overena izjava preminulog da se njegovi posmrtni ostaci kremiraju. Preostali posmrtni ostaci smeštaju se u urnu. 

Nakon kremacije urna može biti pohranjena na sledećim mestima: 

  • Grobno mesto
  • Zajednička grobnica 
  • Kolumbarijum 
  • Rozarijum

Pepeo kremiranih posmrtnih ostataka se može dati porodici preminulog lica tek nakon pribavljanja dokaza u pisanoj formi o obezbeđivanju grobnog mesta za smeštaj urne.

kremacija urna beograd